Koçluk Hizmeti

KİŞİSEL GELİŞİM VE KOÇLUK NEDİR

İnsanların hayatlarını kendi çabalarıyla yükseltme yeteneğinden daha cesaret verici bir şey bilmiyorum. Henry David THOREAU

1980 yılında ülkemize giriş yapan kişisel gelişim kitaplarının aracılığı ile duyulan“kişisel gelişim” ve 2000’li yıllardan sonra adını daha sık duymaya başladığımız “koçluk”  kavramları, gün geçtikçe yaşantımızda ve iş dünyasının kelime hazinesinde daha sık duyulmaya ve kullanılmaya başlanmıştır. Aslında insanın gelişimiyle ilgili bilgiler, insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak insanın gelişimini toplumdan ve insanı insan yapan diğer manevi unsurlardan bağımsız olarak incelemek mümkün değildir. Psikoloji ve Sosyoloji gibi insan ile ilgilenen bilim dallarını incelediğimizde birinin insanı içten-dışa, diğerinin ise dıştan-içe araştırdığını görürüz.

Bu bağlamda baktığımızda gelişim, insanın beden yapısı, duygusal, sosyal ve zihinsel özellikler bakımından düzenli bir biçimde büyümesidir. Bireyin kişisel gelişim yönünü ve değerini birçok şeyde olduğu gibi toplumun ihtiyaçları ve talepleri belirlemektedir. Bireyin gelişiminin bu dinamik yapısı onun temel özelliğini teşkil etmektedir. Gelişimi süresince birey yeni davranışlar edinir ve bu davranışları daha önceden kazandığı davranışlarla bütünler. Kendinin “var olduğunun, önemli olduğunun, fark yarattığının” bilincinde olan bir birey, kendinde oluşacak olan olumlu, yapıcı, geliştirici, verimli bir kişisel gelişimin farkındalığıyla bu mesajı çevredekilere de ileterek bu duygunun başkaları tarafından yaşanmasını sağlar. Böylece hem kendisine hem de çevresine değer katar.

Koçluk ise kişinin içindeki potansiyelin farkına vardırarak, içindeki en iyiyi ortaya çıkarma veya istenilen performansa ulaşmasını sağlamayı amaçlayan bir yöntem olarak karşımıza çıkar. Koçluk ilişkisi, yetişkinler arası bir ilişkidir. Bu ilişkinin amacı kişinin kendi belirlediği hedefe koçun desteğiyle ulaşması ve problemlerinin üstesinden tek başına gelmesidir.

Koç kendimize doğru yola çıktığımız farkındalık yolculuğunda yanımızda bulunan bir kılavuz görevi görür.

Küçük bir öykü ☺

Bir gün bir çiftlikte bir çocuk başıboş dolaşan bir at bulur. Koşarak babasının yanına gelir ve atı anlatır. Adam ve çocuk ata binerek onu sahibine götürmeye karar verir. Uzun bir yolculuktan sonra bir çiftliğe gelirler. Atı sahibine teslim ederler. Atın sahibi onu nereden bulduklarını sorduğunda geldikleri mesafenin çok uzun olduğunu anlar.

Nasıl getirdiğini sorduğunda ise adam: At nereye gideceğini çok iyi biliyordu, benim yaptığım tek şey at yem yemek için yoldan çıktığında yemi yedikten sonra bir sopa ile onu yola çıkartmak oldu ve kendimizi burada bulduk…

KOÇLUK NE DEĞİLDİR

Koçluk hizmeti, danışmanlık, mentörlük değildir. Koçluk hizmetinde tavsiye yoktur yönlendirme yapılmaz. Bir koç psikolog değildir, terapi yapmaz. Koçluk danışanın gelecekteki hedefleri ve kendi hayatında değiştirmek istediği süreçler ile ilgilidir. Sağlıklı bireyler ile çalışır. Danışanın geçmişteki yaşantısından aldığı güçlü yanlarını gelecekteki hedeflerini gerçekleştirirken nasıl kullanacağını fark etmesine aracılık eder. Koçluk sürecinde danışan ve koç eşit gücü temsil ederler. Koç süreçten, danışan sonuçtan sorumludur. Koçluk hizmeti minimum üç ay maksimum bir yıllık bir süreçtir.